Přihlásit / Registrace

MOSTY 2017

27. - 28. dubna 2017
Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

Kód akce: 98223
Cena od: 2100Kč bez DPH

22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2017

konané pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka v rámci doprovodného programu 22. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF.

 Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

TEMATICKÉ OKRUHY
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
 • Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

Sympozium je zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT
celoživotní program vzdělávání A3 – 2 bod, ČKA – 2 body.

Na sympoziu budou uděleny diplomy "Mostní dílo 2015" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru Mosty. 

V souborech ke stažení je k dispozici seznam účastníků.

Odborný garant   Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.   Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel. +420 602 811 401   Tel. +420 602 237 180
E-mail: rotter@fsv.cvut.cz    E-mail: inprekin@volny.cz 

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová
Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, email: pivodova@sekurkon.cz 

Sekretariát sympozia
Dana Baňochová
Kancelář Brno, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, email: banochova@sekurkon.cz 

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA
26. 4. 2017 – středa
15.00 - 21.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

27. 4. 2017 – čtvrtek – 1. den sympozia

08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.50 Slavnostní zahájení
  Zdravice hostů, Mostní dílo roku 2015, Čestná uznání
  (Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., členové čestného předsednictva)
09.50 - 13.00 Okruh I - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy – 1. část
  KONGRESOVÁ HALA 
délka přednášek v min (zahrnuto 5min diskuze) Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ing. Anna Kodysová, MBA 
   
15 AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE STAVEB V GESCI ŘSD ČR 
  Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR 
15 FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Z ROZPOČTU SFDI V ROCE 2017 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2018 A 2019
  Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury 
10 PŘÍSPĚVKY SFDI NA KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU 
  Ing. Milan Dont, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury 
15 NOVINKY V OBLASTI KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ MOSTNÍCH OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ ŘSD ČR 
  Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR 
15 PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
  Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC, s. o.
15 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ
  Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, s. o.
15 PRACKOVICKÁ ESTAKÁDA Z POHLEDU INVESTORA
  Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ŘSD ČR
15 PROJEKT A REALIZACE MOSTU PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY NA SILNICI I/27 NA OBCHVATU VELEMYŠLEVSI
  doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jakub Heřman, Ing. Petr Harazim, NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Martin Nožička, Ing. Petr Popsimov, Ing. Radim Cihlář, SMP CZ, a.s.
20 MOST PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY
  Ing. Radim Cihlář, Martin Nožička, Ing Jakub Aubrecht, SMP CZ, a.s.
15 OSKAR- REKONSTRUKCE MOSTU V KM 80,930 TRATI HOHENAU (ÖBB) – PŘEROV
  Ing. David Rose, EXprojekt s.r.o.
20 SO 02-19-01 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 80,930 TRATI HOHENAU (ÖBB) - PŘEROV
  Ing. Petr Šťasta, Ing. Antonín Směták, Ing. Josef Sekanina, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd
14.00 - 15.00 Okruh I - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy - 2. část
  KONGRESOVÁ HALA
  Předsedající: Ing. Ilja Hustý, Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Podlipný
15 PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH v ČR
  doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o., člen UMČR
10 SPRÁVA MOSTŮ V JIHOČESKÉM KRAJI (JČK) NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍ WEBOVÉ APLIKACE A ZKUŠENOSTI S JEJÍM VYUŽÍVÁNÍM
  Ing. Jan Štícha, Mgr. Václav Škopek, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
10 TP 260 PŘÍMO POJÍŽDĚNÉ MOSTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
  Ing. Libor Hrdlička, Ing. Pavel Simon, Vladimír Fišer
10 NOVÁ REVIZE TP 212 - VOZOVKY S CEMENTOBETONOVÝM KRYTEM NA MOSTECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
  Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Skanska a.s.
10 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZMS4/H3
  Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš, STAVBY OMO s.r.o., Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s.r.o., Ing. Petr Hradil, Ph.D., VUT v Brně
15.00 - 17.45 Okruh II - Mosty v zahraničí
  KONGRESOVÁ HALA
  Předsedající: Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Bohuslav Slánský, Ing. Dana Wangler
15 HORIZON 2020 DESTINATIONRAIL PROJECT
  Michael Robson, Robsons' International Railway Consultancy,Kent
15 DIRECT RAIL CONNECTION FROM VIENNA'S NEW MAIN RAILWAY STATION TO VIENNA AIRPORT (VIE) AND ITS NEW BRIDGES
  Dipl.-Ing. Rudolf Koller, International railway consultant, University lecturer
15 BRIDGE OVER BYSTRZYCA RIVER IN WROCLAW, POLAND
  Marcin Narolewski, Skanska S.A.
20 PŘÍKLAD VYUŽITÍ BUILDING INFORMATION MODELING V PROJEKTU THE ORDSALL CHORD V MANCHESTERU
  Ing. Jitka Kochtová, MBA, CONSTRUSOFT s.r.o.
15 OBCHVAT STOCKHOLMU - MOSTNÍ KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA FSE 105 KUNGENS KURVA
  Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.
15 MOST SCHIERSTEIN PŘES ŘEKU RÝN - POHLEDEM MONTÁŽNÍ FIRMY
  Ing. Lukáš Wala, Ján Kubanda, Petr Těmín, BÖGL a KRÝSL, k.s.
10 INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN WATERPROOFING AND SURFACING IN BRIDGE CONSTRUCTION
  Kostiantyn Medovnikov, Stirling Lloyd Polychem Ltd
15 VARODD BRIDGE, NORWAY
  Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Skanska, a.s.
10 NÁVRH MOSTU 213-00 NA DÁLNICI D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ V KM 8,214 – 8,969
  Ing. Milan Šístek, Ing. František Hanuš, Ing. Peter Hurbánek, Ing. Jan Mukařovský, Ing. David Malina, Ing. Ondřej Matoušek, NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Ing. Jan Blažek, V-CON s.r.o.
15 VYUŽITÍ TECHNOLOGIE POSTUPNÉHO VYSOUVÁNÍ A BETONÁŽE NA VÝSUVNÉ SKRUŽI PŘI REALIZACI MOSTŮ NA DÁLNICI D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ (SR)
  Petr Novotný, Ing. Jiří Zahrada, CSc., Petr Zbraněk, OHL ŽS, a.s.
10 MOST 210, STAVBA HUBOVÁ - IVACHNOVÁ, DÁLNICE D1, SLOVENSKO
  Ing. Richard Novák, Ing. Milan Sedlák, Ing. Libor Hrdina, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
10 MOST 216, STAVBA HUBOVÁ - IVACHNOVÁ, DÁLNICE D1, SLOVENSKO
  Ing. Richard Novák, Ing. Tomáš Romportl, Ing. Libor Hrdina, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
14.00 - 16.00 Okruh III - Mosty v ČR – věda a výzkum – 1. část
  JEDNACÍ SÁL D
  Předsedající: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
15 ZATÍŽENÍ VĚTREM OCELOVÝCH MOSTŮ
  doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Jan Žitný, ČVUT v Praze, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Sergeii Kuznetsov, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
15 HODNOCENÍ PŘEDPJATÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
  Ing. Roman Šafář, Ph.D., ČVUT v Praze
15 EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ PODÉLNÉHO ODPORU KOLEJOVÉHO LOŽE MOSTNÍ KONSTRUKCE
  doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Filip Bláha, ČVUT v Praze
20 VÝSLEDKY PARAMETRICKÉ STUDIE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ MOSTŮ NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH
  Ing. Filip Kutina, Bc. Michal Rotter, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s
15 ANALÝZA PŮSOBENÍ MASIVNÍCH PRIZMATICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ V REŽIMU TLAKU, OHYBU A KROUCENÍ
  prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng., Ing. Jaroslav Průša, Ph.D., ČVUT v Praze
20 PRAKTICKÉ DIMENZOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH A PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ PŘI INTERAKCI VNITŘNÍCH SIL
  doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Libor Michalčík, IDEA RS s.r.o., Ing. Jaromír Kabeláč, PhD., Hypatia Solutions s.r.o.
15 MĚŘENÍ NAPĚTÍ, TEPLOT, POSUNŮ A KMITÁNÍ NA MOSTĚ PŘES LOCHKOVKÉ ÚDOLÍ
  prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR
15  TECHNICKÝ A EKONOMICKÝ PŘÍNOS BETONOVÝCH KLOUBŮ V MOSTNÍM STAVITELSTVÍ 
  Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost, z.s. 
16.15 - 17.45  Okruh III - Mosty v ČR – věda a výzkum – 2. část 
  JEDNACÍ SÁL D 
  Předsedající: prof. Ing. Jan. L. Vítek, DrSc., FEng., Ing. Jan Volek 
15 MODERNÍ METODA PRO MĚŘENÍ OSOVÝCH SIL V PRVCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
  Ing. Tomáš Klier, Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o., prof. Ing. Michal Polák, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Miloš Šimler, Ing. Tomáš Smeták, FREYSSINET CS, a.s.
15 KONSTRUKCE LÁVEK Z GFRP KOMPOZITU
  Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Ing. Ondřej Pešek, Vladimír Fišer
15 SKOŘEPINOVÝ NOSNÍK "OMEGA"
  Ing.Michal Sýkora, Ing. Petr Jedlinský, Eurovia Services, s.r.o., Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s.r.o.
10 VÝVOJ ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL
  Ing. Jaroslav Číhal, STAVBY OMO s.r.o.
20 50-TI LETÉ ZKUŠENOSTI FIRMY MAURER S VÝROBOU MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ. SYSTÉMY PRO SNÍŽENÍ EMISE HLUKU MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ – MĚŘENÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. HP PŘEDPIS ETAG 032 V PRAXI
  Ing. Eduard Cirmon, Ing. David Knoll, IWE, Cirmon s.r.o.
15 OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ TROJSKÝ MOST V PRAZE – SYSTÉM OCHRANY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE A NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKA KOROZE VÝZTUŽE
  Ing. Bohumil Kučera, JEKU s.r.o.
17.50 Závěr 1. dne
19.30 Společenské setkání – Pivovarská restaurace Starobrno

28. 4. 2017 - pátek - 2. den sympozia

08.00 - 11.00 Okruh IV - Mosty v České republice - projekty a realizace – 1. část
  KONGRESOVÁ HALA
délka přednášek v min (zahrnuto 5min diskuze) Předsedající: Ing. Václav Hvízdal, Ing. Petr Jedlinský, Ing. Alois Vybíral
15 MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (HISTORIE, SOUČASNOST, NÁVRH KONCEPCE NOVÉHO PREFABRIKÁTU)
  prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng, ČVUT v Praze, doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., Ing. Vladimír Suchánek, Univerzita Pardubice
15 REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU D1-035
  Ing. Rudolf Hampl, Ing. Zdeněk Hlasivec, Bc. Marcel Návojský, SMP CZ, a.s.
15 MOST NA D8 MEZI TUNELY
  Ing. Ivan Belda, Ing. Martin Sedmík, Ing. Tomáš Militký, Valbek, spol. s r.o.
15 D3 0308C VESELÍ NAD LUŽNICÍ – BOŠILEC, NADJEZD NAD DÁLNICÍ A TRATÍ
  Ing. Marcel Mimra, Ing. David Dvořáček, Pontex, spol. s r.o.
10 SYSTÉMY VSL NA SO 224 přes DÁLNICI D3 a TRAŤ ČD
  Ing. Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
15 MOST NA DÁLNICI D3 PŘES KYSELOU VODU
  Ing. Petr Souček, Ing. Jan Bažil, Pontex, spol. s r.o., Ing. Martin Ředina, Metrostav a.s.
20 MOSTY NA STAVBĚ „DÁLNICE D3 – 0309/III BOREK – ÚSILNÉ"
  Ing. Vladimír Dubšík, Ing. Pavel Kýr, Ing. Michael Klesnil, Ing. Eliška Kolouchová, Eurovia CS a.s.
20 NAVRHOVÁNÍ DÁLNIČNÍCH MOSTŮ
  prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., VUT v Brně
15 NÁVRH A REALIZACE MOSTU PŘES SVRATKU V BOŘÍNOVĚ
  Ing. Lukáš Křižan, PIS Pechal, s.r.o.
15 MOSTY EV. Č. 1403-1 A 1403-2 ZÁTAVÍ
  Ing. František Košán, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Jan Komanec, Jiří Tuček DiS, Pontex, spol. s r.o.
15 SANACE NUSELSKÉHO MOSTU POHLEDEM PROJEKTANTA
  Ing. Tomáš Martinek, Ing. Petr Zíka, SUDOP PRAHA a.s.
15 LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8, INUNDAČNÍ MOST X-656 - KLENBA KL 6 A PŘILEHLÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE
  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Martin Krejcar, CSc., INSET s.r.o., Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o.
11.05 - 14.00 Okruh IV - Mosty v České republice - projekty a realizace - 2. část
  Předsedající: Věra Chládková, Ing. Miroslav Teichman, Petr Zbraněk
15 KOMPLEXNÍ OBNOVA PROTIKOROZNÍ OCHRANY ŽĎÁKOVSKÉHO MOSTU – KONCEPCE NÁVRHU A KONTROLA PROVÁDĚNÍ PKO
  Ing. Petr Matoušek, Ing. Ondřej Dědek, Pontex, spol. s r.o., Ing. Peter Bobáň, COLAS CZ, a.s.
15 OPRAVA PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO MOSTU V KŘINCI Z POHLEDU HODNOCENÍ KONSTRUKCE
  Ing. Michal Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze / Mott MacDonald Praha, s r.o., doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., IDEA RS s.r.o.
15 OPTIMALIZACE TRATI ČESKÝ TĚŠÍN- DĚTMAROVICE SO 33-19-01.02 LOUKY NAD OLŠÍ- KARVINÁ, MOST V KM 332,420
  Ing. Dalibor Václavík, Ing. Martin Mohler, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
20 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 232,992 TRATI CHOMUTOV – CHEB
  Ing. Libor Švec, Metrostav a.s., Divize 4, Ing. David Režnar, Metrostav a.s., Divize 3
15 OCELOVÝ MOST V MIROŠOVĚ S EXTRÉMNĚ STLAČENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU - PROJEKT, REALIZACE A EXPERIMENT
  doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Vojtěch Stančík, VPÚ DECO PRAHA a.s., ČVUT v Praze, prof. Ing. Michal Polák, CSc., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., Martin Pokorný, EDIKT, a.s
20 MOSTNÍ OBJEKTY NA DOSTAVBĚ DÁLNICE D11 STAVBY 1105-2 U HRADCE KRÁLOVÉ
  Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a.s.
10 SANACE BETONOVÝCH PLOCH A OSAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH DLE EN 1504
  Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
10 PŘEHLED OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ PRO OCHRANU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SKUPINY S8 AŽ S14
  Ing. Martin Jelínek, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
15 ELASTICKÝ ZÁLIVKOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR Polyflex®Advanced PU
  Ing. David Jelínek, Dominik Ortmann, mageba CS s.r.o.
10 MOSTY NA SILNICI I/11 NEBORY - OLDŘICHOVICE
  Ing. René Závada, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Peter Broz, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
10 MOSTY NA STAVBĚ D1 0137 PŘEROV - LIPNÍK NAD BEČVOU
  Ing. Lenka Zapletalová, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Josef Ambrož, Skanska a.s.
13.30 Diskuze
14.00 Závěr sympozia - oběd

Individuální prohlídka expozic 22. stavebního veletrhu IBF, na který účastníci sympozia obdrží kód k získání vstupenky. 

Termíny

Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2015 do 16. 12. 2016
Přihlášky odborných příspěvků do 13. 1. 2017
Dodání příspěvků od autorů do 17. 2. 2017
Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci: Generální a Hlavní partner do 30. 1. 2017
Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: Komerčně zaměřený příspěvek, Inzerát do 17. 2. 2017
Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: Výstava, Distribuce do 21. 4. 2017

DALŠÍ INFORMACE

 • Ubytování v hotelu Voroněž je VYPRODÁNO - Zájemci kontaktujte sekretariát akce.
 • Parkování nezajišťujeme, doporučujeme parkování v rámci hotelu Voroněž, v parkovacím domě nebo dopravu MHD.
 • Společenský večer, obědy a sborník se hradí samostatně.
 • Společenský večer se bude konat v restauraci Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 22. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 26.-29. 4. 2017, viz. www.bvv.cz/ibf. Účastníci sympozia obdrží kód k volné vstupence na veletrh.

NABÍDKA FIREMNÍHO PARTNERSTVÍ

1. Generální partner sympozia

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz, tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku a na titulní stránku
 • zařazení písemného příspěvku (6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 25 minut v programu sympozia
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia 

2. Hlavní partner sympozia

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (4 strany) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 20 minut v programu sympozia
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia 

3. Dílčí prezentace - nabídka

 1. Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku v rozsahu max. 4 strany A4 
 2. Barevný inzerát ve sborníku 
 3. Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu Voroněž
 4. Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely
 5. Dodání stolu a 2 židlí k panelům
 6. Umožnění distribuce firemního propagačního materiálu na místě konání sympozia
 7. Komerční příspěvek ve sborníku

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů