Přihlásit / Registrace

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

20. - 21. listopadu 2012
Stavební fakulta ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7, Experimentální centrum - místnost č. D1038

Kód akce: 99264
Cena od: 4.800Kč bez DPH

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK

Rozšířeno o problematiku speciálních betonů

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.

Charakteristika semináře:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda".
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.
 
Seminář je určen:
Projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.

UPOZORNĚNÍ: V průběhu semináře probíhá výuka s praktickými ukázkami zkoušení v laboratořích Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.

PROGRAM SEMINÁŘE
1. den
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Cement – základní rozdělení, vlastnosti, zkoušení
Kamenivo – druhy, vlastnosti, zkoušení
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 12:00 Přísady – základní rozdělení, vlastnosti
Voda pro výrobu betonu
Ošetřující voda
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:00 Výroba betonu, druhy betonu
14:00 – 15:00 Zkoušení čerstvého betonu
15:00 – 15:15 Přestávka na kávu
15:15 – 16:00 Zkoušení zatvrdlého betonu
 
2. den
08:00 – 9:30 Experimentální diagnostika betonu a betonových konstrukcí (měření deformací a posuvů, tenzometrie, měření teploty a vlhkosti, termická analýza, vzorky a jejich odběr)
Trhliny v betonových konstrukcích (příčiny vzniku trhlin, identifikace trhlin, měření objemových změn betonu)
9:30 – 11:00 Aplikace experimentálního vyšetřování betonových konstrukcí v praxi (zatěžovací zkoušky konstrukcí – statické a dynamické, druhy a způsob měření, deformace konstrukcí, monitoring konstrukcí)
11:00 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:15 Vlastnosti a zkoušení speciálních betonů
12:15 - 13:00 Přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 - 14:30 Koroze betonu
14:30 - 15:00 Test
15:00 - 15:20 Závěrečná diskuze
15:20 - 15:30 Předání osvědčení a ukončení semináře
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů