Přihlásit / Registrace

Stavbyvedoucí - legislativa a praxe

čtvrtek 28. ledna 2016
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (budova SUDOP PRAHA a. s.)

Kód akce: 99445
Cena od: 2.500Kč bez DPH

Stavbyvedoucí - legislativa a praxe

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A1 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA - 1 bod.

Charakteristika semináře:
Seminář je rozdělen do dvou bloků.
V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. První blok je zahájen prezentací, která je doprovázena příklady z praxe, následuje případová studie a diskuse s účastníky semináře.
Druhý blok je zaměřen na praktické řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby (objednatel, zhotovitel, subdodavatel, stavební dozor) se zaměřením na nejčastější chyby v uplatňování vzájemných nároků. Jednotlivé okruhy jsou probírány formou praktických případových studií, které řeší účastníci kursu v malých skupinkách. Následuje společné vyhodnocení řešení a doprovodný komentář lektora.

Seminář je určen:
pro vedoucí projektových týmů, stavbyvedoucí, stavební mistry, techniky ve stavebnictví, dozory na stavbách, širokou odbornou veřejnost

Program semináře:
Blok I. Odpovědnost stavbyvedoucího

 • Povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze stavebního zákona a navazujících právních předpisů
 • Trestněprávní odpovědnost
 • Správněprávní odpovědnost
 • Profesní odpovědnost – disciplinární opatření
 • Občanskoprávní odpovědnost
 • Pracovněprávní odpovědnost
 • Případová studie
 • Diskuse, otázky a odpovědi
 • Vady v provádění vnitřních kanalizací

Blok II. Řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby

 • Vady projektové dokumentace
 • Skryté překážky při provádění díla
 • Zaplacení ceny díla, fakturace
 • Změny předmětu díla (vícepráce)
 • Přerušení provádění díla, odstoupení od smlouvy
 • Provádění díla prostřednictvím subdodavatele
 • Kontrola provádění díla
 • Pokyny objednatele k provádění díla
 • Předání a převzetí díla
 • Prodlení s plněním smluvních povinností
 • Uplatňování smluvních pokut a náhrady škody
 • Záruka za jakost

Účastníci obdrží materiály zpracované lektory a osvědčení.

Lektoři:
JUDr. Jan Trübswasser - právník, specialista na závazkové a stavební právo
Mgr. Michal Žibřid, DiS. – právník, specialista na trestní, správní a procesní právo

Časový harmonogram:
09:00 - 09:10 Úvod
09:10 - 10:00 Výklad – práva a povinnosti stavbyvedoucího
10:00 - 10:15 Zadání případových studií
10:15 - 10:45 Řešení případových studií, skupinová práce
10:45 - 11:00 Diskuse k jednotlivým řešením, shrnutí
11:00 - 11:15 Přestávka
11:15 - 11:25 Řešení typických událostí ve smluvních vztazích
11:25 - 11:35 Zadání případových studií, seznámení se zadáním, dotazy
11:35 - 12:15 Řešení případových studií, skupinová práce
12:15 - 12:45 Diskuse k jednotlivým řešením, shrnutí
12:45 - 13:30 Diskuze, závěr

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů