Přihlásit / Registrace

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

18. února 2016
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98211
Cena od: 2.600Kč bez DPH

ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ A MISTRY

Školení je pořádáno ve spolupráci s VUT FAST v Brně – Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb - Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení s platností na 3 roky.

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Zařazeno do cyklu kvalifikačních seminářů a kurzů akreditovaných MŠMT ČR.

Charakteristika školení:
seznámení účastníků s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři setkávají denně v oblasti zákonů, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, kvality stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Školení je určeno:
stavbyvedoucím, mistrům a ostatním osobám činným v rámci procesu výstavby.
Materiály: Příprava a provádění stavebních prací * Prezentace Stavební zákon - vybrané části.

Program:
LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKOU PŘÍPRAVOU - JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

  • Veřejné stavební právo, Stavební zákon a prováděcí předpisy ve vazbě na přípravu staveb. Vybrané pojmy z oblasti stavebního práva. Oprávnění k realizaci stavby, vybraná ustanovení SZ. Dokumentace staveb a její změny. Sankční opatření na úseku výstavby. Kontrolní a dozorová činnosti SU.

BEZPEČNOST PRÁCE - Ing. Jitka Vlčková

  • Prevence rizik - povinnosti zaměstnavatelů, informovanost zaměstnanců
  • výkopy - zabezpečení výkopů v intravilánu a extravilánu, práce ve výškách - zajištění proti pádu, technické konstrukce-dočasné stavební konstrukce - lešení, žebříky- záznam o úrazu

PRÁCE STAVBYVEDOUCÍHO A MISTRA - Ing. Boris Biely

  • Dodavatelská příprava staveb - Předvýrobní příprava- Výrobní příprava- Výrobní kalkulace- Zajištění cizích dodávek a kooperací -Zařízení staveniště- Technologické postupy- Kontrolní a zkušební plán-Provozní přípravy -Řízení provozu staveb- Dispečerské řízen- Práce stavbyvedoucího - Práva a povinnosti stavbyvedoucího - Práva a povinnosti mistra- Stavební deník -Technická kontrola Fakturace -Evidence materiálně technického zásobování -Evidence stavebních strojů a mechanizmů - Mzdová a osobní evidence-Cena stavebních prací- Kalkulace ceny- Kalkulační vzorec-Kvalita stavebních prací - Systém řízení kvality staveb a stavebních prací

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička, specialistka na stavební právo, věnuje se lektorské a pedagogické činnosti
Ing. Jitka Vlčková- vysokoškolský pedagog – VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb se specializací na bezpečnost práce
Ing. Boris Biely - vysokoškolský pedagog na VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, se specializací na realizaci staveb a řízení stavební výroby, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby.

Časový harmonogram:
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 11:00 Legislativní předpisy
11:00 - 11:10 Káva, občerstvení
11:10 - 12:15 Bezpečnost práce
12:15 - 13:00 Oběd (v ceně školení), Menza VUT FAST
13:00 - 14:30 Práce stavbyvedoucího a mistra
14:30 - 14:40 Káva
14:40 - 15:30 Práce stavbyvedoucího a mistra
16:00 - 16:10 Předání akreditovaných osvědčení s platností na 3 roky

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek