Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka se zaměřením na změny po 1. 1. 2014

9. února 2016
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98209
Cena od: 2.200Kč bez DPH

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY PO 1. 1. 2014

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání ) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312/2002 Sb.o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK/PV-40/2014.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu - postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Účastníci obdrží materiály zpracované lektory a osvědčení o účasti na semináři a akreditované osvědčení MV ČR

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička v oboru stavebního práva
doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - stavební expert - zabývá se posudkovou a inspekční činností ve stavebnictví, schvaluje certifikáty výrobků systémů jakosti

Program:

  • Funkce TDS v celém procesu výstavby, dopad nových právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce
  • TDS ve vazbě na změny veřejného stavebního práva (velká novela SZ a prováděcích předpisů),systém stavebně technické prevence, práva a povinnosti při kontrolní činnosti, stavební deník
  • TDS ve vazbě na nové soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy,
  • Řízení kvality staveb

Žádáme účastníky, aby zasílali konkrétní dotazy pro lektora, o co mají zájem v odpolední části semináře, týkající se dozoru na stavbách.

Vaše dotazy budou zapracovány do odpoledního výkladu. Zasílejte na e-mail: brno@sekurkon.cz

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.40 Zahájení semináře - Blok 1.
10.40 - 10.50 Přestávka - káva
10.50 - 12.30 Blok 2.,Blok 3.
12.30 - 13.00 Přestávka - oběd (v ceně semináře)
13.00 - 14.00 Blok 4.
14.00 - 14.30 Diskuze

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek