Přihlásit / Registrace

MOSTY 2016

čtvrtek - pátek 21. - 22. dubna 2016
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

Kód akce: 98208
Cena od: 2.100Kč bez DPH

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2016

konané pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála v rámci doprovodného programu 21. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA

Tematické okruhy
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
 • Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

SYMPOZIUM JE JIŽ PLNĚ OBSAZENO!!!

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJE KOORDINÁTORKU AKCE (DANIELA PIVODOVÁ - 604 271 835)

Upozorňujeme zájemce o ubytování, že prodej pokojů v hotelu Voroněž byl ukončen. V případě zájmu kontaktujte Danu Baňochovou (tel.+420 605 217 792).

Na sympoziu budou uděleny ocenění „Mostní dílo 2014" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty. 

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - A3 - 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA - 4 body.

Odborný garant sympozia   Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.   Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel: +420 602 811 401   Tel: +420 602 237 180
Email: rotter@fsv.cvut.cz   Email: inprekin@volny.cz 

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, pivodova@sekurkon.cz 
Sekretariát sympozia
Dana Baňochová, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, banochova@sekurkon.cz 

ČASOVÝ PROGRAM
20. 4. 2016 - Středa
15.00 - doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

21. 4. 2016 - Čtvrtek - KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ

08.00 - 09.00   Registrace účastníků
09.00 - 09.55   Slavnostní zahájení 21. mezinárodního sympozia MOSTY 2016
    Zdravice hostů, Předání čestných uznání, Mostní dílo 2014
09.55 - 13.00   Okruh I - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
    KONGRESOVÁ HALA
  10 Financovaní dopravní infrastruktury z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016
    Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
  10 Stav přípravy nejvýznamnějších dálničních a silničních staveb
    Ing. Jan Kroupa, ŘSD ČR
  10 Investice na SŽDC se zaměřením na mosty
    Ing. Bohuslav Stečinský, SŽDC, s.o.
  10 Libeňský most z pohledu správce
    Ing. Stanislav Šebesta, TSK
  10 Libeňský most - Expertní zhodnocení technického stavu a možností oprav
    doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek, CSc., doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  10 Lze opravit Libeňský most?
    Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
  10 Most v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
    Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Libor Marek, TOP CON SERVIS s.r.o.
  7,5 Rekonstrukce mostu přes řeku Labe v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
    Bc. Marcel Návojský, SMP CZ, a.s.
  7,5 Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa. Předepnutí mostních pilířů P3 a P4
    Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o.
  10 Rekonstrukce Žďákovského mostu
    doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Jaroslav Korbelář, supervize
  15 Průběh rekonstrukce Žďákovského mostu z pohledu zhotovitele
    Jakub Vodňanský, COLAS CZ, a.s.
  10 Přístup Ministerstva dopravy k řešení problematiky spojené s mosty v roce 2015 a výhled pro rok 2016
    Ing. Jaroslav Novák, Ministerstvo dopravy
  10 Aktualizace technických předpisů v rámci SJ-PK Ministerstva dopravy
    Ing. Čestmír Kopřiva, ŘSD ČR
  10 Vady a neshody při realizaci mostních objektů na stavb ách ŘSD ČR
    Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR
  10 Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR
    doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o
  10 Hlavní prohlídky železničních mostů
    Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s. o.
  10 Technický dozor investora na stavbách mostů
    Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.
  15 Pontex - 25 let činnosti
    Ing. Václav Hvízdal, Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r.o.
13.00 - 14.00   Polední přestávka - oběd
14.00 - 18.00   Okruh II - Mosty v zahraničí
    KONGRESOVÁ HALA
  10 Činnost mostní komise PIARC v letech 2012-2015
    Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
  10 Destination RAIL project
    Michael Robson, Robsons' International Railway Consultancy
  10 Use of structural health monitoring for maintenance of the Boyne Viaduct
    Lorcan Connolly, Roughan & O'Donovan
  10 Vienna's new Central Railway Station and its new bridges
    Dipl.-Ing. Rudolf Koller, International railway consultant (Vienna/Austria)
  10 The Saint Etienne River Bridge
    Sophie Burns, Dodin Campenom Bernard, Groupe VINCI
  10 DODIN CAMPENON BERNARD: UNUSUAL BRIDGES! Viaduct for the new coastal road in La Réunion – When extreme conditions lead to exceptional design
    Ing. Romain NICOLAS, Ing. Olivier HELAS, Dodin Campenon Bernard, Groupe VINCI
  10 Organic prestressing impact in multi-span large deck construction
    Professor Pedro Pacheco, Hugo Coelho, BERD
  10 Vassbotn Bru Norsko – Technologie výstavby
    Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.
  10 Rotating of the bridge over San River in Przemyśl, Poland
    eng. Mirosław Gucwa, eng. Marcin Narolewski, Skanska S.A.
  10 Most 205, dálnice D1, Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, SR
    Ing. Lenka Zapletalová, Ing. Petr Šedivý, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Pavol Krajči, Váhostav – SK a.s.
  10 Mosty na dálnici D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek (Slovensko)
    Ing. Ivan Belda, Ing. Jiří Jachan, Valbek, spol. s r.o.
  10 Letmo betónované mosty na diaľnici D1 Fričovce – Svinia
    Ing. Katarína Táborská, Alfa 04 a.s.
  10 Mosty v křižovatce Svrčinovec na D3
    Ing. Milan Kalný, Ing. Marcel Mimra, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Lukáš Procházka, Pontex, spol. s r.o.
  10 D3 - Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov
    Ing. Pavel Sliwka, Ing. Jaroslav Bartoň, Ing. Martin Formánek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
  10 Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, ŽSR a VN Hričov
    Ing. Vladimír Dubšík, Ing. Martin Šálek, Ing. Miroslav Mucha, EUROVIA CS a.s.
  10 Letmo betonované mosty „Valy" A „Rieka" na dálnici D3
    Ing. Martin Formánek, Ing. Michal Jurík, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Ondřej Bartošek, Ing. Jan Trenz, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
  10 Mostní opěry z vyztužené zeminy na Slovensku
    Ing. Petr Hubík, Ing. Martin Kašpar, Ing. Kristina Nachtneblová, PhD., GEOMAT s.r.o.
  15 Realizace silničního mostu přes kolejiště v železniční stanici Púchov, Slovensko
    Ing. Ondřej Doubek, Petr Zbraněk, Ing. Jiří Zahrada, CSc., OHL ŽS, a.s.
  10 Rekonštrukcia mosta Zlatné ev. č. 18-264 na ceste I/18
    Ing. Tatiana Bacíková, Ing. Rastislav Pisarčík, Valbek s. r. o.
  10 Metrostav zmodernizoval Varšavský most přes Wisłu
    Ing. Martin Kulhavý, Ph.D., Metrostav a.s.
  10 Most Schierstein (Německo), výrobní výkresy a projekt montáže
    Ing. David Franc, Ing. Antonín Pechal, CSc., PIS PECHAL, s.r.o.
  10 Výroba a montáž mostu přes Svindersviken z poloostrova Kvarnholmen do Nacka (Stockholm, Sweden)
    Vladan Michalík, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
    DISKUZE
    Příspěvky pouze ve sborníku nebo na posteru:
    Stavba lávky pro pěší ve Rwandě
    Ing. Matěj Bůžek, HOCHTIEF CZ a. s.
    Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2, Slovensko
    Ing. Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, Mike Sanderson, CEng., ABM Mosty s.r.o.
    Mimoúrovňová křižovatka Kristineberg – Stockholm, Švédsko
    Ing. Martin Pekár, Ing. Tomáš Militký, Valbek, spol. s r.o.
    Nosný systém MHD v Bratislave
    Ing. Igor Masaryk, Ing. Katarína Táborská, Alfa 04 a.s.
14.00 - 18.00   Okruh III - Mosty v ČR – věda a výzkum
    JEDNACÍ SÁL D
  10 Nejefektivnější způsob tryskání mostních konstrukcí
    Ing. Petr Koval, WISTA s.r.o.
  10 Dodatečně vlepená nosná startovací výztuž v souladu s EC2
    Ing. Jan Jonáš, Hilti ČR, spol. s r.o.
  10 Systém HRC – Použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím na mostních konstrukcích
    Daniel Hollas, DH EFFECT, s.r.o.
  10 Předpjaté ocelové konstrukce
    prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., FAST VUT v Brně, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
  10 Historie a vývoj síťových obloukových mostů u nás a v zahraničí
    Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Petr Nehasil, Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o.
  10 Metodika návrhu integrovaných mostů
    Ing. Michal Drahorád, Ph.D., doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  10 Problematika poruch obvodových koutových svarů lamelové pásnice spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí
    Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR, prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc., dr.h.c., FEng., Ing. Jaromír Kunrt FEng., prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr.h.c.Mult., FEng., Inženýrská akademie ČR
  10 Pravděpodobnost poruchy svarového spoje lamelových pásnic s indikacemi zjištěnými progresivními nedestruktivními metodami, výsledek řešeného projektu
    prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ing. Aleš Nevařil, Ph.D., AdMas, FAST VUT v Brně
  15 Využití inovativních postupů při posouzení stávajích ocelových mostních konstrukcí
    Ing. Filip Kutina, Ing. Jan Bartaloš, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
  10 Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce a koleje
    Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  10 Závěry z experimentálních měření bezstykové koleje
    doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Ondřej Janota, Ing. Jakub Zíma, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  10 Chování mostů s řídící tyčí MW
    doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Marek Brůna, ČVUT v Praze, Ing. Karel Karmazín, INSET s.r.o.
  10 Ověřování chování mostů při nadměrných přepravách a zatěžovacích zkouškách
    Ing. Petr Komanec, Pontex, spol. s r.o.
  10 Zajištění přepravy transformátorů o hmotnosti 320t z Lovosic do Hradce u Kadaně
    Ing. Martin Havlík, Ing. Petr Řezka, Pontex, spol. s r.o.
  10 Výpočet zatížítelnosti pozemních mostních konstrukcí
    Ing. Michal Drahorád, PhD., Fakulta stavební ČVUT v Praze/Mott MacDonald Praha, s. r.o., doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík, IDEA RS s.r.o.
  10 Silniční mosty se segmenty systému FI v České republice
    Ing. Petr Popsimov, SMP CZ, a.s., Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost
  10 Mostní ložiska a závěry FREYSSINET
    Ing. Marek Mikšovský, Ing. Miloš Šimler, Freyssinet CS, a. s., Ing. Marek Vachtl, OK Třebestovice, a. s.
  7,5 Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce vyráběné technologií pcb-W
    Ing. Pavel Simon, Ing. Vojtěch Zvěřina, Ing. Martin Horáček, Fa Vladimír Fišer
  7,5 Železniční mosty vyrobené technologií pcb-W v Evropě a v ČR
    Ing. Vojtěch Zvěřina, Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Fa Vladimír Fišer
  10 Vliv poškození mostního závěru na jeho dynamické chování
    Bc. Jiří Kašpárek, VPÚ DECO PRAHA a.s.
  10 Sedla mostních závěsů a extradosed kabelů
    Ing. Pavel Vaněk, Ing. Pavel Smíšek, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
  10 První lávka pro pěší z UHPC určená pro SŽDC
    Ing. Jan Tichý, CSc., Ing. Bohuslav Slánský ml., Skanska a.s., Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r.o, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův Ústav ČVUT v Praze
  10 Podpěrný systém mostů s využitím HPC betonu
    Ing. Libor Konečný, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Petr Tichý, LKM Consult s.r.o.
    DISKUZE
    Příspěvky pouze ve sborníku nebo na posteru:
    Metodika posouzení ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu jako nástroj pro ekonomické srovnání různých konstrukčních systémů a oprav mostů PK
    Ing. Libor Hrdlička, Ing. Pavel Simon, fa Vladimír Fišer, Ing. Libor Špička, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
    Moderní materiály a technologie výstavby mostů
    Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a. s.
    Vývoj, zkoušky, výroba, realizace záchytného systému ZSSAM/H2
    Ing. Josef Fuit, Ing. Pavel Horák, SaM silnice a mosty a.s.
    Obnova betonu ve vrstvách: Řešení nebo problém? (Obnova a ochrana betonu zcela jinak)
    Pavel Jarolím, Ecomineral, s.r.o.
18.00    Závěr 1. dne konání sympozia
19.30   Společenské setkání - Pivovarská restaurace Starobrno

22. 4. 2016 - Pátek - KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ

08.30 - 13.35   Okruh IV - Mosty v České republice - projekty a realizace
  10 Provedení prohlídek a diagnostiky vybraných konstrukčních částí demolovaného nadjezdu na dálnici D1
    Ing. Filip Hustý, MBA, Ing. Petr Fryčák, SHP TS s.r.o., Ing. Petr Daněk. Ph.D., FAST VUT v Brně, Ing. Josef Sláma, CSc., ŘSD ČR
  10 Problematika poruch prefabrikovan ých mostních nosníků a jejich průzkum
    Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR
  10 Most D1-212.1a 2 – diagnostika a zatížitelnost
    Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
  10 Diagnostický a korozní průzkum mostu D1- Velké Meziříčí
    Ing. Martin Havlík , Ing Tomáš Míčka, Ing. Vladimír Junek, Ing Petr Matoušek, Ing. Ondřej Dědek, Pontex, spol. s r.o.
  10 Výstavba nového Starého mostu, Bratislava
    Ing. Pavlína Juchelková, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
  20 Nový „Starý most" přes Dunaj v Bratislavě
    Ing. Ján Malata, Ing. Jiří Chmelík, Ing. Lukáš Bludský, EUROVIA CS a.s.,
Ing. Petr Novotný, Ph.D., Stráský Hustý a partneři s.r.o.
  10 Výsun hlavní nosné konstrukce St. mostu v Bratislavě
    Ing. Libor Konečný, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Jaroslav Průša, LKM Consult s.r.o.,
Ing. Petr Brosch, Ing. Pavel Báča, OKF s.r.o.
  15 Systémy povrchových úprav železobetonových konstrukcí komplexními systémy a technologiemi PCI dle ČSN EN 1504-2, dle zásad pro použití v části EN 1504-9 v praxi
    Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
  15 Sika řešení pro rekonstrukce betonových mostů
    Marek Bečka, Sika CZ, s.r.o.
  15 Realizace mostu přes ČD v Poděbradech
    Ing. Zdeněk Hlasivec, Ing. Rudolf Hampl, Petr Jelínek, SMP CZ, a.s., Ing. Petr Souček, Pontex, spol. s r.o
  15 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura I/14 Vrchlabí úsek Nerudova - Nádražní
    Ing. Petr Letocha, Ing. Michal Janíček, SDS EXMOST spol. s r.o.
  10 Nový most na III/00221 Ladná, most 00221-2
    Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
  10 Výstavba Komenského mostu v Jaroměři
    Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jindřich Beran, Ing. Jiří Lahodný, Ing. Miloslav Lukeš, EXCON, a. s.
  15 Mostní svodidla OMO na stavbě R35 a MÚK Opatovice nad Labem
    Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš, STAVBY OMO s.r.o.
  10 Lávka přes Bečvu v Přerově
    Ing. Jan Komanec, Ing. Milan Kalný, Ing. Erika Menšíková, Jiří Pokorný, Pontex, spol. s r.o.
  15 Lávka přes Bečvu, U tenisu v Přerově
    Ing. Ivo Habarta, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
  15 Mosty v modernizovaném úseku trati Rokycany – Plzeň
    Ing. Tomáš Wangler, Roman Šimáček, Milan Špička, Metrostav a.s., divize 5
  10 SO 14-24-01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172
    Ing. Libor Švec, Ing. Jindřich Hátle, MBA., Metrostav a.s., Divize 3, Ing. Martin Frič, Ing. Ondřej Strouhal, Metrostav a.s., Divize 4
  10 Komplexní přístup k diagnostice Negrelliho viaduktu
    doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
  10 Revitalizace trati České Budějovice – Volary SO 16-24-01 Křemže - Zlatá Koruna, železniční most v km 15,362
    Ing. Libor Kožik, Ing. Vlastimil Schovajsa, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
  10 Modernizace trati Ševětín - Veselí na Lužnicí. II. část
    Ing. Jiří Chmelík, Ing. Lukáš Bludský, Ing. Pavel Kýr, EUROVIA CS, a.s.
  10 Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu
    Ing. Martin Sedmík, Ing. Jiří Jachan, Valbek, spol. s r.o., Ing. Libor Svoboda, Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., Ing. Vladimír Engler, NOVÁK & PARTNER, s.r.o
  10 Silnice III/01148 Návsí Mosty 01148-4, 01148-5
    Ing. Martin Vilč, Ing. Filip Struhár, Ing. Lucie Pacáková, Ing. Zdeněk Vyňuchal, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
  10 Zkušenosti se zpracováním výkresové dokumentace betonových konstrukcí v programu TEKLA STRUCTURES
    Ing. Aneta Novotná, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
  10 Building Information Modeling v mostním stavitelství
    Ing. Jitka Kochtová, MBA, CONSTRUSOFT s.r.o
    DISKUZE
    Příspěvky pouze ve sborníku nebo na posteru:
    Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou
    Ing. Petr Šetřil, SUDOP PRAHA a.s.
    Stavba lávky pro pěší ve Rwandě
    Ing. Matěj Bůžek, HOCHTIEF CZ a. s.
    Výstavba železničních mostů v úseku Rokycany -Plzeň
    Ing. Stanislav Kejval, Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s. o.
    Most na silnici III/4774 Morávka-Most ev.č. 4774-19
    Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
    Mosty na silnici III/4785, Přeložka ulice Bílovecké, Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba
    Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
13.35   Závěr 21. sympozia MOSTY 2016, oběd

DALŠÍ INFORMACE

 • Ubytování je rezervováno jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu Voroněž.
 • Společenský večer, obědy a sborník se hradí samostatně.
 • Společenský večer se bude konat v restauraci Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 21. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 20.-23. 4. 2016, viz. www.bvv.cz/ibf. Účastníci sympozia obdrží kód k volné vstupence na veletrh.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

 • Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu Voroněž
 • Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely
 • Dodání stolu a židlí k panelům
 • Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia

Pro jakékoli dotazy neváhejte kontaktovat koordinátorku sympozia.

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek