Přihlásit / Registrace

Stavbyvedoucí - legislativa a praxe

31. ledna 2018
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99524
Cena od: 2500Kč bez DPH

STAVBYVEDOUCÍ - LEGISLATIVA A PRAXE

Charakteristika semináře:

Seminář je rozdělen do dvou bloků.
V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. První blok je zahájen prezentací, která je doprovázena příklady z praxe, následuje případová studie a diskuse s účastníky semináře.

Druhý blok je zaměřen na praktické řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby (objednatel, zhotovitel, subdodavatel, stavební dozor) se zaměřením na nejčastější chyby v uplatňování vzájemných nároků. Jednotlivé okruhy jsou probírány formou praktických případových studií, které řeší účastníci kursu v malých skupinkách. Následuje společné vyhodnocení řešení a doprovodný komentář lektora.

Seminář je určen:
pro vedoucí projektových týmů, stavbyvedoucí, stavební mistry, techniky ve stavebnictví, dozory na stavbách, širokou odbornou veřejnost

Program semináře:

Blok I.

Odpovědnost stavbyvedoucího
Povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze stavebního zákona a navazujících právních předpisů
Trestněprávní odpovědnost
Správněprávní odpovědnost
Profesní odpovědnost – disciplinární opatření
Občanskoprávní odpovědnost
Pracovněprávní odpovědnost
Případová studie
Diskuse, otázky a odpovědi
Vady v provádění vnitřních kanalizací

Blok II.

Řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby
Vady projektové dokumentace
Skryté překážky při provádění díla
Zaplacení ceny díla, fakturace
Změny předmětu díla (vícepráce)
Přerušení provádění díla, odstoupení od smlouvy
Provádění díla prostřednictvím subdodavatele
Kontrola provádění díla
Pokyny objednatele k provádění díla
Předání a převzetí díla
Prodlení s plněním smluvních povinností
Uplatňování smluvních pokut a náhrady škody
Záruka za jakost

Lektoři:
JUDr. Jan Trübswasser - právník, specialista na závazkové a stavební právo
Mgr. Michal Žibřid, DiS. – právník, specialista na trestní, správní a procesní právo

Časový harmonogram:
8:30 - 09:00 registrace účastníků
9:00 - 09:10 Úvod
9:10 - 10:00 Výklad – práva a povinnosti stavbyvedoucího
10:00 - 10:15 Zadání případových studií
10:15 - 10:45 Řešení případových studií, skupinová práce
10:45 - 11:00 Diskuse k jednotlivým řešením, shrnutí
11:00 - 11:15 Přestávka
11:15 - 11:25 Řešení typických událostí ve smluvních vztazích
11:25 - 11:35 Zadání případových studií, seznámení se zadáním, dotazy
11:35 - 12:15 Řešení případových studií, skupinová práce
12:15 - 12:45 Diskuse k jednotlivým řešením, shrnutí
12:45 - 13:00 Závěr

Účastníci obdrží materiály zpracované lektory a osvědčení.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů