Přihlásit / Registrace

Stavbyvedoucí z pohledu legislativy a praxe

15. února 2018
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98254
Cena od: 2.000Kč bez DPH

Stavbyvedoucí z pohledu legislativy a praxe

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Seminář je určen:
Pro stavbyvedoucí, mistry, projektanty, nižší i vyšší management, investory, pracovníky investičních oddělení, stavebních úřadů, TDI, tak i pro širokou veřejnost.

Lektorky: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz

Program:

1. Stavbyvedoucí a jeho role v procesu přípravy a realizace stavby

 • Povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze SZ a navazujících předpisů, novela stavebního zákona provedená zákonem č.225/2017 Sb., a její dopad do činnosti stavbyvedoucího
 • Odpovědnost stavbyvedoucího
 •    - trestněprávní
 •    - správně právní
 •    - disciplinární
 •    - pracovněprávní
 •    - občanskoprávní
 • Další účastníci výstavby a jejich postavení v procesu přípravy a realizace stavby
 • Stavebník ,Osoba projektanta, Osoba TDS , Koordinátor BOZP

2. Důležité podklady pro přípravu a realizaci stavby – projektová dokumentace, rozhodnutí a jiná opatření vydávaná SU ve vazbě na novelu SZ a změny prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek, rozpočet

3. Smluvní vztahy ve výstavbě aneb jak pracovat se smlouvou o dílo

 • Náležitosti smlouvy
 • Předmět díla a jeho změny, vícepráce
 • Skryté překážky při provádění díla, vady PD
 • Kontrola provádění díla, komunikace s TD
 • Průběh realizace díla, přerušení, odstoupení
 • Předání a převzetí díla
 • Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

4. Stavební deník, vady a poruchy na stavbách v praxi

Časový harmonogram semináře:

08.45 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd (z menu hotelu - v ceně semináře )
12.45 Pokračování odborného programu
15.30 Předpokládané ukončení

Účastníci obdrží materiály zpracované první lektorkou a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů