Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2018

čtvrtek - pátek 11. - 12. října 2018
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99521
Cena od: 2958Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2018
XV. konference se zahraniční účastí

Čtvrtek – pátek 11. - 12. října 2018

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Konference je pořádána ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

Přípravný výbor konference:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vybrané vědecké publikace budou publikovány v ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, indexováno v hlavních vědeckých databázích.

Special Concrete and Composites 2017, Key Engineering Materials Vol. 760, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno v Thomson Reuters (ISI), Web of Science a SCOPUS.

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 15. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách – odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony – odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony – odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze

  TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O PUBLIKOVÁNÍ V ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, indexováno v DOAJ databazi. Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce (položka A) ZDE  V Poznámce uveďte anglicky název a autora.
15.7.2018

Dodání abstraktů odborných příspěvků pavel.reiterman@fsv.cvut.cz

subrtova@sekurkon.cz

1.8.2018 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
15.8.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
20.8.2018 Zaslání recenzních posudků autorům
31.8.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování připomínek recenzentů
  TERMÍNY PRO OSTATNÍ ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované v češtině, po konferenci ke stažení z webu konference
15.8.2018 Dodání abstraktu a zaslání Přihlášky odborného příspěvku
20.8.2018 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
31.8.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině na webu konference)
Zveřejnění ve sborníku konference (elektronická verze, ke stažení z webu konference)

PRO ZÁJEMCE PŘIPRAVUJEME MOŽNOST PUBLIKOVÁNÍ PŘEDNESENÉHO PŘÍSPĚVKU V ON-LINE ODBORNÉ PUBLIKACI (ZDARMA).

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů