Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2018

čtvrtek - pátek 11. - 12. října 2018
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99521
Cena od: 3124Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2018
XV. konference se zahraniční účastí

spojená s odbornou exkurzí do podzemní laboratoře SÚRAO v lokalitě Bukov důlního pole Diamo s.p., o.z. Geam Dolní Rožínka nebo provozu Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o.

čtvrtek – pátek 11. - 12. října 2018

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pořádáno pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách
– odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony
– odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony –
odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přípravný výbor konference:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 15. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU

 • Zlepšování mechanických vlastností vláknobetonu
 • Vylehčený fasádní panel z UHPC s LED obrazovkou
 • Pohledové betony v monolitických konstrukcích firmy Skanska a.s.
 • Stanovení vhodnosti betonových odpadů pro recyklaci za použití vysokorychlostního mletí
 • Analýza vlivu frekvence použitých sond při ultrazvukovém měření rovnoměrnosti betonu
 • Spoje kompozitních profilů
 • Experimentální ověření stykování impregnované textilní výztuže přesahem
 • Experimentální analýza zaměřená na materiálové charakteristiky polymer-cementových malt
 • Krystalizační přísady - realita nebo fikce?
 • Širší potenciál využití mikrobiálního metabolismu v betonech se samohojivým účinkem
 • Elektrické vlastnosti popílkového geopolymeru s vodivým plnivem ve formě grafitového prášku
 • Lehké vápenné omítky s odpadním cihelným prachem
 • Navrhování drátkobetonu metodou FEM - porovnání s klasickou metodou návrhu
 • Lehký beton vyztužený textiliemi pro tenkostěnné konstrukce
 • Vliv abraziva při zrychlené simulaci mechanické koroze cementových kompozitů pomocí abrazivního vodního paprsku

Vybrané vědecké publikace budou publikovány v ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, indexováno v DOAJ databázi.
Special Concrete and Composites 2017, Key Engineering Materials Vol. 760, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.
Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno v Thomson Reuters (ISI), Web of Science a SCOPUS.

ODBORNÉ EXKURZE

Pro zájemce o odbornou exkurzi jsme z důvodu omezeného počtu účastníků na obou exkurzích připravili následující možnosti. Doprava účastníků bude zajištěna do místa exkurze a zpět k hotelu Skalský Dvůr. Z časových důvodů je možné účastnit se pouze jedné exkurze. Účast na exkurzi objednejte v Přihlášce.

 

Exkurze na pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) -  lokalita Bukov důlního pole Diamo s. p., o. z. Geam Dolní Rožínka

  Pracoviště umístěné 600 m pod zemí je určeno k experimentálnímu výzkumu zjištění podmínek ukládání vyhořelého jaderného paliva atomových elektráren.
Program: přednáška, prezentace, fárání 600 m pod zem na výzkumné pracoviště.
Doba exkurze: 9.00 - 12.30 hod. Další informace ZDE Maximální počet účastníků: 20 (obsazeno)
  Exkurze do závodu Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. - Bystřice nad Pernštejnem
  Návštěva nového závodu společnosti se sídlem v USA, který byl otevřen          v Bystřici nad Pernštejnem v roce 2017. Výrobní program je specializován na výrobu palivových a brzdových vedení z kovových materiálů, která dodává předním světovým výrobcům automobilů. Doba exkurze: 9.15 - 10.45 hod. Další informace ZDE
Maximální počet účastníků: 25 
 

TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O PUBLIKOVÁNÍ V ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS, indexováno v DOAJ databázi. Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce (položka A) ZDE  V Poznámce uveďte anglicky název a autora. Pokyny pro autory ZDE (Instruction for authors_SCC2018).

PRO PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ NÁS KONTAKTUJTE: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz subrtova@sekurkon.cz

7.9.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků pavel.reiterman@fsv.cvut.cz

subrtova@sekurkon.cz

15.9.2018 Zaslání recenzních posudků autorům
20.9.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování připomínek recenzentů
  TERMÍNY PRO OSTATNÍ ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované v češtině, po konferenci ke stažení z webu konference
7.9.2018 Dodání abstraktu a zaslání Přihlášky odborného příspěvku
10.9.2018 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
15.9.2018 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Maximální rozsah 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině na webu konference)
Zveřejnění ve sborníku konference (elektronická verze, ke stažení z webu konference)

PRO ZÁJEMCE PŘIPRAVUJEME MOŽNOST PUBLIKOVÁNÍ PŘEDNESENÉHO PŘÍSPĚVKU V ON-LINE ODBORNÉ PUBLIKACI (ZDARMA).

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů