Přihlásit / Registrace

MOSTY 2018

26. - 27. dubna 2018
Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno

Kód akce: 98250
Cena od: 3.300Kč bez DPH

23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2018

Motto sympozia
Mosty - stavby spojující národy a generace 

Zveme Vás na další ročník největšího setkání mostařů v ČR. Již nyní se můžete přihlašovat k aktivní účasti formou odborného příspěvku, k delegátské a firemní účasti. Přihlášky jsou k dispozici v levém menu.

TEMATICKÉ OKRUHY
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2016" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty. Přihláška a instrukce je k dispozici v souborech ke stažení. 

Odborný garant   Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.   Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel: +420 602 811 401   Tel: +420 602 237 180
Email: rotter@fsv.cvut.cz   Email: inprekin@volny.cz

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM
25. 4. 2018 – středa
14.00 - doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru
26. 4. 2018 – čtvrtek – 1. den sympozia

08.00 Registrace účastníků
09.00

Slavnostní zahájení 23. mezinárodního sympozia Mosty 2018
- předání čestných uznání, ocenění Mostní dílo 2016

09.45 - 13.00

Odborné přednášky a diskuze - Tematické okruhy I., II.

13.00 - 14.00

Přestávka - Oběd

14.00 - 17.30

Odborné přednášky a diskuze - Tematické okruhy I., II.

15.30 - 17.30

Odborné přednášky a diskuze - Tematický okruh III.

18.00

Závěr 1. dne konání sympozia

19.30

Společenské setkání - Pivovarská restaurace Starobrno

27. 4. 2018 - pátek - 2. den sympozia

08.00 Zahájení
08.15 - 14.00 Odborné přednášky a diskuze - Tematický okruh IV.
14.00 Závěr 23. Sympozia MOSTY 2018, oběd

Termíny
do 15. 12. 2017 Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2016
do 15. 01. 2018 Přihlášky odborných příspěvků s anotací
do 16. 02. 2018 Dodání příspěvků od autorů, komerčně zaměřené příspěvky
do 31. 01. 2018 Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
do 16. 02. 2018 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: inzerát
do 13. 04. 2018 Přihlášení za nižší sazbu vložného
do 20. 04. 2018 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: výstava, distribuce

Další informace

 • Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu Voroněž.
 • Společenský večer se bude konat ve všech prostorách Pivovarské restaurace Pivovaru Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku
 • odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 23. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 25.-28. 4. 2018 viz Stavební veletry Brno
 • Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

 • Bližší informace jsou ve firemní přihlášce v levé části menu nebo kontaktujte koordinátorku akce.

 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek