Přihlásit / Registrace

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

12. prosince 2017
Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno, sál D-přízemí

Kód akce: 98248
Cena od: 1.600Kč bez DPH

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI AUTORIZOVANÝCH OSOB A INVESTORŮ

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKA – 2 body.


ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno, sál D-přízemí

Cíl školení:
Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která přináší mnohé změny včetně novelizace řady právních předpisů v oblasti stavebnictví. Cílem školení je přiblížit posluchačům podstatné změny právní úpravy, které novela přináší pro výkon profese autorizovaných osob, výkon technického dozoru i pro investory v rámci plánování investičních akcí.

Seminář je určen:
Pro autorizované osoby, pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Program:

 1. Změny právních předpisů v přehledu
 2. Koncepční změny provedené novelou SZ a jejich dopad na stavební činnost
 3. Nové pojmy ve stavebním zákoně
 4. Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, závazné stanovisko orgánu územního plánování
 5. Územní řízení a nové principy při umisťování a povolování staveb
 6. Záměry nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry
 7. Společné povolení
 8. Změny u stavebního řízení
 9. Změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka
 10. Kolaudace staveb
 11. Očekávané změny v prováděcích předpisech a vyhlášce o dokumentaci staveb

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.15 Blok 1
10.15 - 10.30 Přestávka – káva
10.30 - 11.45 Blok 2
11:45 - 12.00 Přestávka – káva, občerstvení.
12.00 - 13.00 Blok 3

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů