Přihlásit / Registrace

Spisová služba v roce 2017

21. listopadu 2017
Thámova 18a, Praha 8 - Karlín

Kód akce: 99510
Cena od: 2.100Kč bez DPH

SPISOVÁ SLUŽBA V ROCE 2017

Seminář byl zrušen a o náhradním termínu budete včas informováni.

Zařazeno v systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 1 bod.

Charakteristika semináře:
Účastníci se seznámí s příslušnými obecně závaznými právními předpisy:
Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změny některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (archivní zákon) a vyhláška číslo 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v souvislostech. Dále s nejčastějšími problémy při správě dokumentů, elektronických dokumentů i dlouhodobé elektronické archivaci v souvislosti s nařízením eIDAS.

Seminář je určen:
Všem, kteří jsou ve státní správě, podnikatelské i živnostenské sféře odpovědní za spisovou službu, skartační řízení a archivaci.

Program semináře:

  • nejčastější problémy při správě dokumentů
  • Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změněn některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (archivní zákon) a vyhláška číslo 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v souvislostech
  • elektronické dokumenty a jejich správa – ISDS (informační systém datových schránek v souvislosti se zákonem o registru smluv (Zákon č. 340/2015 Sb.)
  • elektronické podpisy, pečeti a dlouhodobá elektronická archivace v souvislosti s nařízením eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES).

Lektor: Mgr. Jan Schwaller
Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 12:15 přestávka na kávu
12:15 – 13:30 3. programový blok

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o absolvování semináře.

Doprava: V místě je omezené parkování, doporučujeme hromadnou dopravu, v blízkosti jsou zastávky dopravního uzlu Palmovka.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů