Přihlásit / Registrace

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

21. listopadu 2017
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98240
Cena od: 2400Kč bez DPH

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA SE ZAMĚŘENÍM NA DOZOR NA POZEMNÍCH STAVBÁCH

Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK/PV-40/2014.
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a ČKA – 2 body.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého práva i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:

  • Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce.
  • TDS ve vazbě na veřejné stavební právo – velká novela stavebního zákona a její dopad na činnost TDS, (vybrané zákony a prováděcí předpisy), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník)
  • TDS ve vazbě na soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy,
  • Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Blok 1,2 - JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
10.45 - 11.00 Přestávka - káva
11.00 - 12.15 Blok 3 - JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
12.30 – 13.00 Přestávka - oběd (v ceně semináře)
13.00 - 15.00 Blok 4 – Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách
Ing. Martin Mohapl, Ph.D
15.00 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží písemnou prezentaci týkající se legislativy a akreditované osvědčení.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů