Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2017

úterý – středa 10. - 11. října 2017
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99497
Cena od: 2958Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2017
XIV. konference se zahraniční účastí
spojená s fakultativní odbornou exkurzí do Úpravny vody Švařec

úterý – středa 10. - 11. října 2017

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Konference je pořádána pod záštitou rektora ČVUT v Praze, prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FEng. ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

SBORNÍK 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY 2017 NAJDETE V SOUBORECH KE STAŽENÍ NA

http://www.sekurkon.cz/kurz/10068/soubory

Přípravný výbor konference:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., rektor ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Organizátoři usilují o publikování vybraných vědeckých publikací ve speciálním vydání vědecké publikace Key Engineering Materials indexované v hlavních vědeckých databázích.

Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno v Thomson Reuters (ISI), Web of Science a SCOPUS.

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 14. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách – odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony – odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony – odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., rektor ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze

  PROGRAM KONFERENCE (ke stažení v záložce Soubory ke stažení)
  Pondělí 9. října 2017
18.00-20.30 Večeře (pokud byla objednána), příprava posterové sekce
  Úterý 10. října 2017
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků, příprava posterové sekce
09.00 Zahájení konference
09.00 - 10.30 Odborný program - 1. část
Blok 1 BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
  odborný garant prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
09.00 - 09.45 Nanočástice v betonu: aplikace v čerstvém a zatvrdlém stavu
  doc. Ing. Jiří NĚMEČEK, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
09.45 - 10.00 Vliv rozdílného zastoupení vláken v cementovém kompozitu na jeho balistickou odolnost
  Ing. Romana LOVICHOVÁ, Fakulta stavební ČVUT v Praze
10.00 - 10.15 Návrh pohlcovače kmitání vystaveného dynamickému zatížení
  Ing. Vladimír ŠÁNA, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
10.15 - 10.30 Vliv biokoroze na vlastnosti betonu
  Ing. Ivana CHROMKOVÁ, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
10.30 – 11.00 Kávová přestávka
11.00 - 12.30 Odborný program - 2. část
Blok 2 VYSOKOHODNOTNÉ BETONY
  odborný garant doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
11.00 - 11.15 Vylehčené TRC fasádní panely s LED diodami
  Ing. Lenka LAIBLOVÁ, Fakulta stavební ČVUT v Praze
11.15 - 11.30 Měkká vložka použitá pro modelování podpory slabě vyztuženého textilního betonu
  Ing. Tomáš VLACH, Fakulta stavební ČVUT v Praze
11.30 - 11.45 Vliv mletí na vybrané chemické vlastnosti fluidních popílků a jeho reaktivitu
  Ing. A. T. Tomáš VÁCHAL, Fakulta stavební ČVUT v Praze
11.45 - 12.00 Optimalizace vyztužení kompozitního nosníku pro zvýšení první vlastní frekvence
  Ing. Martin DOŠKÁŘ, Fakulta stavební ČVUT v Praze
12.00 - 12.15 Segregace kameniva ultra-vysokohodnotného betonu
  Ing. Michal ŽENÍŠEK, Fakulta stavební ČVUT v Praze
12.15 - 12.30 Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů
  Ing. Dalibor KOCÁB, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
12.30 – 13.30 Oběd
14.00 - 17.30  Odborný program - 3. část
Blok 3 OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY
  odborný garant doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
14.00 - 14.15 Vlastnosti jemnozrnného betonu s částečnou náhradou kameniva jemnozrnným cihelným recyklátem
  Ing. Tereza PAVLŮ, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze
14.15 – 14.30 Mikroúrovňové testovaní cementové pasty za pomoci FIB a nanoindentace
  Ing. Jiří NĚMEČEK, Fakulta stavební ČVUT v Praze
14.30 – 14.45 Chování betonu s vyšším obsahem drobného recyklovaného kameniva
  Ing. Magdalena ŠEFFLOVÁ, UCEEB ČVUT v Praze
14.45 – 15.00 Hodnocení povrchu drobného kameniva a lomových ploch pomocí konfokálního mikroskopu
  Ing. Jitka KREJSOVÁ, Fakulta stavební ČVUT v Praze
15.00 – 15.30 Kávová přestávka
   
  odborný garant Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
15.30 - 16.15 Optimalizace granulometrie jemných částic pod 0,25mm pro zlepšení mechanických vlastností betonů
  prof. Ing. Rudolf HELA, CSc., VUT v Brně
16.15 - 16.30 Vývoj mikrostruktury a pórového systému ternárních malt na bázi sádry
  Ing. Magdalena DOLEŽELOVÁ, Fakulta stavební ČVUT v Praze
16.30 - 16.45 Nanomechanická odezva přechodové zóny ve vlákny vyztužené cementové matrici
  Ing. Vojtěch ZACHARDA, Fakulta stavební ČVUT v Praze
16.45 - 17.00 Zkouška segregace drátků v čerstvém drátkobetonu vlivem hutnění
  doc. Ing. Jan VODIČKA, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
17.00 - 17.30 Diskuse, zakončení konference
19.00 - 23.00 Společenský večer
   
  Středa 11. října 2017
07.00 - 09.00 Snídaně ubytovaných
09.15 - 12.00 Fakultativní exkurze do Úpravny vody Svařec (pokud byla objednána)
09.15 Odjezd autobusu od hotelu Skalský Dvůr
10.00 - 11.30 Exkurze 
12.00 předpokládaný návrat k hotelu Skalský Dvůr

11.30 -

13.00

Oběd (pokud byl objednán)

K účasti jsou zváni stavební inženýři a odborníci z praxe, zabývající se projektováním, statikou, výrobou betonu a realizací staveb, pracovníci školství, vědy a výzkumu, výrobci plnidel do betonu, barev a nátěrů na beton, speciálních betonových směsí, výrobci drátků a dalších vláken do betonu.

  INFORMACE K ODBORNÝM PŘÍSPĚVKŮM:
  A) PŘÍSPĚVKY PUBLIKOVANÉ V "KEY ENGINEERING MATERIALS":
  Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce (položka A) http://www.sekurkon.cz/kurz/10068/prihlaska uveďte anglicky název a autora. Abstrakt zašlete na subrtova@sekurkon.cz pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
Termíny: PRO PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ NÁS LASKAVĚ KONTAKTUJTE
30.06.2017 Dodání abstraktů odborných příspěvků subrtova@sekurkon.cz pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
10.07.2017 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
20.07.2017 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
10.08.2017 Zaslání recenzních posudků autorům
31.08.2017 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování připomínek recenzentů
10.-11.10.2017 SPECIÁLNÍ BETONY 2017, konference
Další požadavky  
Minimální rozsah příspěvku 6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Jazyk, formát v angličtině, ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Instruction_SCC2017.doc)
Recenzní řízení K recenznímu řízení budou přijaty pouze kompletní a přihlášené (viz výše) příspěvky.
  B) OSTATNÍ ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované v češtině, ke stažení z webu konference
  Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce odborného příspěvku www.sekurkon.cz/kurz/10068/odborny-prispevek
Termíny: PRO PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ NÁS LASKAVĚ KONTAKTUJTE
15.8.2017 Dodání abstraktu a zaslání Přihlášky odborného příspěvku
20.8.2017 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
31.8.2017 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Další požadavky  
Maximální rozsah příspěvku 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině na webu konference) 
Zveřejnění ve sborníku konference (elektronická verze, ke stažení z webu konference)
  RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM
Pondělí 9. října 2017
18.00 - 20.30 Večeře (pokud byla objednána), příprava posterové sekce
Úterý 10. října 2017
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.15 Zahájení konference
09.15 - 13.00 Odborný program
13.00 – 14.00 Oběd
14.15 - 16.30 Odborný program
17.00 - 17.30 Diskuze, zakončení konference
19.00 - 23.00 Diskuzní společenský večer
Středa 11. října 2017
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
09.15 Odjezd autobusu od hotelu do Úpravny vody Švařec
10.00 - 12:00 Fakultativní exkurze do Úpravny vody Švařec (pokud byla objednána), doprava zpět k hotelu Skalský Dvůr zajištěna.
12.00 Předpokládaný návrat k hotelu
11.30 - 13.00 Oběd (pokud byl objednán)

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů