Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2017

úterý – středa 10. - 11. října 2017
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99497
Cena od: 2958Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2017
XIV. konference se zahraniční účastí
spojená s fakultativní odbornou exkurzí do Úpravny vody Švařec

úterý – středa 10. - 11. října 2017

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Konference je pořádána pod záštitou rektora ČVUT v Praze, prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FEng. ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol.

Přípravný výbor konference:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., rektor ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Organizátoři usilují o publikování vybraných vědeckých publikací ve speciálním vydání vědecké publikace Key Engineering Materials indexované v hlavních vědeckých databázích.

Special Concrete and Composites 2016, Key Engineering Materials Vol. 722, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2015, Key Engineering Materials Vol. 677, indexováno ve SCOPUS.

Special Concrete and Composites 2014, Advanced Materials Research Vol. 1054, indexováno v Thomson Reuters (ISI), Web of Science a SCOPUS.

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 14. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Betony v extrémních podmínkách – odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony – odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony – odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., rektor ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze

K účasti jsou zváni stavební inženýři a odborníci z praxe, zabývající se projektováním, statikou, výrobou betonu a realizací staveb, pracovníci školství, vědy a výzkumu, výrobci plnidel do betonu, barev a nátěrů na beton, speciálních betonových směsí, výrobci drátků a dalších vláken do betonu.

  INFORMACE K ODBORNÝM PŘÍSPĚVKŮM:
  A) PŘÍSPĚVKY PUBLIKOVANÉ V "KEY ENGINEERING MATERIALS":
  Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce (položka A) http://www.sekurkon.cz/kurz/10068/prihlaska uveďte anglicky název a autora. Abstrakt zašlete na subrtova@sekurkon.cz pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
Termíny:  
30.06.2017 Dodání abstraktů odborných příspěvků subrtova@sekurkon.cz pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
10.07.2017 Potvrzení o přijetí vybraných odborných příspěvků
20.07.2017 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
10.08.2017 Zaslání recenzních posudků autorům
31.08.2017 Dodání kompletního textu odborných příspěvků po zapracování připomínek recenzentů
10.-11.10.2017 SPECIÁLNÍ BETONY 2017, konference
Další požadavky  
Minimální rozsah příspěvku 6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Jazyk, formát v angličtině, ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Instruction_SCC2017.doc)
Recenzní řízení K recenznímu řízení budou přijaty pouze kompletní a přihlášené (viz výše) příspěvky.
  B) OSTATNÍ ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY přednesené na konferenci, publikované v češtině na webu konference
  Tento typ příspěvku přihlašte v Přihlášce odborného příspěvku www.sekurkon.cz/kurz/10068/odborny-prispevek
Termíny:  
15.8.2017 Dodání abstraktu a zaslání Přihlášky odborného příspěvku
20.8.2017 Potvrzení o přijetí odborných příspěvků
31.8.2017 Dodání kompletního textu odborných příspěvků
Další požadavky  
Maximální rozsah příspěvku 4-6 stran A4, vč. obrázků, grafů, tabulek a fotografií
Formát ve formátu dle šablony (viz Soubory ke stažení: Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v češtině na webu konference) 
Zveřejnění ve sborníku konference (elektronická verze, ke stažení z webu konference)
  RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM
Pondělí 9. října 2017
18.00 - 20.30 Večeře (pokud byla objednána), příprava posterové sekce
Úterý 10. října 2017
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.15 Zahájení konference
09.15 - 13.00 Odborný program
13.00 – 14.00 Oběd
14.15 - 16.30 Odborný program
17.00 - 17.30 Diskuze, zakončení konference
19.00 - 23.00 Diskuzní společenský večer
Středa 11. října 2017
07.00 - 09.00 Snídaně pro ubytované
09.30 Odjezd autobusu od hotelu do Úpravny vody Švaříč
10.00 - 12:00 Fakultativní exkurze do Úpravny vody Švaříč (pokud byla objednána), doprava zpět k hotelu Skalský Dvůr zajištěna.
12.00 Předpokládaný návrat k hotelu
11.30 - 13.00 Oběd (pokud byl objednán)

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2017 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek