Přihlásit / Registrace

MOSTY 2017

27. - 28. dubna 2017
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

Kód akce: 98223
Cena od: 2100Kč bez DPH

22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2017

konané pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka v rámci doprovodného programu 22. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF.

 Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

TEMATICKÉ OKRUHY
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
 • Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

Sympozium je zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT
celoživotní program vzdělávání A3 – 2 bod, ČKA – 2 body.

Své příspěvky můžete přihlašovat již nyní v odkazu v levé části menu, nejpozději však do 13.1.2017. O zařazení příspěvků do programu rozhoduje přípravný výbor. Z časových důvodů mohou být některé příspěvky uveřejněny pouze ve sborníku, příp. na posterech ve foyer hotelu Voroněž v průběhu akce. Pokyny k vypracování příspěvku obdržíte do konce ledna 2017.

Na sympoziu budou uděleny diplomy "Mostní dílo 2015" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru Mosty. Přihlášky a pokyny naleznete v Souborech ke stažení v levé části menu. Přihlášku do soutěže včetně dokumentace je nutno zaslat do 16. 12. 2016 na adresu SEKURKON s.r.o., Thámova 18a, 186 00 Praha 8.

Odborný garant   Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.   Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel. +420 602 811 401   Tel. +420 602 237 180
E-mail: rotter@fsv.cvut.cz    E-mail: inprekin@volny.cz 

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová
Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, email: pivodova@sekurkon.cz 

Sekretariát sympozia
Dana Baňochová
Kancelář Brno, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, email: banochova@sekurkon.cz 

Rámcový časový program
26. 4. 2017 – středa
14.00 - Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva,
hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

27. 4. 2017 – čtvrtek – 1. den sympozia
08.00 - Registrace účastníků
09.00 - Zahájení 22. mezinárodního sympozia Mosty 2017

 • předání čestných uznání, Mostní dílo 2015

09.45 - 13.00 Odborné přednášky a diskuze - Tematické okruhy I., II.
13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd
14.00 - 17.30 Odborné přednášky a diskuze - Tematické okruhy I., II.
15.30 - 17.30 Odborné přednášky a diskuze - Tematický okruh III.
18.00 - Závěr 1. dne konání sympozia
20.00 - Společenské setkání - Pivovarská restaurace

28. 4. 2017 – pátek – 2. den sympozia
08.30 - 14.00 Odborné přednášky a diskuze - Tematický okruh IV.
14.00 - Závěr 22. Mezinárodního sympozia MOSTY 2017

Individuální prohlídka expozic 22. stavebního veletrhu IBF, na který účastníci sympozia obdrží kód k získání vstupenky. 

Termíny

Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2015 do 16. 12. 2016
Přihlášky odborných příspěvků do 13. 1. 2017
Dodání příspěvků od autorů do 17. 2. 2017
Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci: Generální a Hlavní partner do 30. 1. 2017
Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: Komerčně zaměřený příspěvek, Inzerát do 17. 2. 2017
Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: Výstava, Distribuce do 21. 4. 2017

DALŠÍ INFORMACE

 • Ubytování je rezervováno jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu Voroněž.
 • Parkování nezajišťujeme, doporučujeme parkování v rámci hotelu Voroněž, v parkovacím domě nebo dopravu MHD.
 • Společenský večer, obědy a sborník se hradí samostatně.
 • Společenský večer se bude konat v restauraci Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 22. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 26.-29. 4. 2017, viz. www.bvv.cz/ibf. Účastníci sympozia obdrží kód k volné vstupence na veletrh.

NABÍDKA FIREMNÍHO PARTNERSTVÍ

1. Generální partner sympozia

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz, tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku a na titulní stránku
 • zařazení písemného příspěvku (6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 25 minut v programu sympozia
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia 

2. Hlavní partner sympozia

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (4 strany) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 20 minut v programu sympozia
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia 

3. Dílčí prezentace - nabídka

 1. Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku v rozsahu max. 4 strany A4 
 2. Barevný inzerát ve sborníku 
 3. Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu Voroněž
 4. Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely
 5. Dodání stolu a 2 židlí k panelům
 6. Umožnění distribuce firemního propagačního materiálu na místě konání sympozia
 7. Komerční příspěvek ve sborníku

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2017 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Tel.: 224 817 994  |  Fax: 224 817 994  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek